Email: chothuegiare@gmail.com
Office: 04.7306.33.66
Zalo: chothuegiare
Yahoo: chothuegiare
Skype: chothuegiare
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG:
Facebook: chothuegiare
Google +: chothuegiare
Zing Me: chothuegiare
Twitter: chothuegiare
PHÒNG KINH DOANH
Office: 04.7306.33.66
Email: chothuegiare@gmail.com
Yahoo:
Hotline: 0968.55.77.66
PHÒNG KỸ THUẬT
Office: 04.7308.55.66
Email: kythuatchothue@gmail.com
Yahoo:
Hotline: 0948.33.66.00
PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Office: 04.7306.33.66
Fax: 04.7308.55.66
Yahoo:
Skype: chothuegiare
TƯ VẤN - KHIẾU NẠI
Office: 04.7306.33.66
Email:chuyendichvu@gmail.com
Yahoo:
Hotline: 0941.00.55.66
HỢP TÁC - ĐẦU TƯ
Office: 04.7306.33.66
Fax: 04.7308.55.66
Yahoo:
Hotline: 0964.88.11.99