Đáp ứng đủ 2.000 tai nghe phiên dịch tại Hà Nội và Các tỉnh thành phí bắc

Giá thuê chỉ từ 50.00/ tai nghe/ ngày ( Thuê đối thiểu 50 chiếc)

Miễn phí vận chuyển lắp đăt, kết nối hệ thống tại nghe

Áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, khách sạn

Thiết bị gồm tại nghe dịch, bộ xử lý trung tâm, micro cổ ngỗng, cabin dịch, dây kết nối

Đáp ứng tối đa cho phòng họp chứa 10.000 người cùng lúc tại Hà Nội

Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tại Hà Nội

Đáp ứng tối đa 300 chiếc bộ đàm tại Hà Nội cam kết thiết bị mới

Giá thuê chỉ từ 50.000 đến 80.000 / chiếc/ ngày tại Hà Nội

Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, nhà hàng, khách sạn

Đáp ứng các loại màn LED P4, P5, P6,P7, P10, P16, 

Số lượng đáp ứng tối đa lên đến 500 m  vuông tại Hà Nôi  và các tỉnh thành phía bắc

Giá thuê chỉ từ 700.000 đến 1.400.000/ mét/ngày tại Hà Nội

Áp dung cho khách hàng là doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Thanh toán ngay sau khi lắp đặt xong

Đáp ứng tối đa lên đến 10.000 bộ bàn ghế sự kiện tại Hà Nội

Giá thuê chỉ từ 200.000/ bộ bàn ghế và 30.000/ ghế ( bao gồm cả nơ và áo bọc)

Chỉ áp dụng cho khối doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, khách sạn, nhà hàng, Không áp dụng cho cá nhân

Đáp ứng đủ số lượng nhà bạt không gian tại Hà Nội

Giá thuê chỉ từ 50.000/ m/ ngày đến 80.000/ m/ ngày

Chỉ áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp , cơ quan nhà nước, các tổ chức có địa chỉ tại Việt Nam

Giá thuê chỉ từ 5.000.000 đến 15.000.000/ bộ/ ngày tùy thuộc vào loại dù tại Hà Nội

Đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của khách hàng tại Hà Nội

Chỉ áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp cơ quan nhà nước, các tổ chức.. không áp dụng cho cá nhân

Đáp ứng đủ số lượng lên đến 1.000 Mét vuông sân khấu dàn dựng tại Hà Nội

Giá chỉ từ 90.000 đến 120.000/m/ ngày tại Hà Nội, thuê tối thiểu 15m trở lên

Chỉ áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có địa chỉ tại Việt nam, không áp dụng cho cá nhân thuê sân khấu

Sản phẩm Cho thuê thiết bị sự kiện cho thuê