Cho thuê điều hòa

Cho thuê điều hòa

Quý khách sẽ được miễn phí lắp đặt vận chuyển tại Hà Nội

Giá thuê phục thuộc vào dòng máy, số lượng điều hòa và số ngày thuê

Có hóa đơn VAT cho quý khách hàng

cam kết máy đẹp cung cấp số lượng cho sự kiện ngoai trời

tab