Cho thuê iphone 6

Cho thuê iphone 6

Quý khách sử dụng dịch vụ thuê điện thoại của chúng tôi sẽ được: 

- Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội

- Có nhân viên trực kỹ thuật cho số lượng từ 10 máy trở lên

- có hóa đơn VAT

- Quý khách lưu ý khi thuê điện thoại phần mềm ứng dụng quý khách sẽ tự cài đặt , chúng tôi sẽ hỗ trợ chứ không chịu trách nhiệm về phần mềm của quý khách . rất nhiều trường hợp phần mềm của quý khách chưa hoàn thiện cho các dòng máy chúng tôi cung cấp . 

tab