Cho thuê Macbook Pro MD313

Cho thuê Macbook Pro MD313

Mô tả tóm tắt đặc tính

- CPU: Intel Core i5 2.4GHz

- RAM: 4 GB Buss 1333Mhz

- HDD: 500Gb

- LCD: 13.3-inch (1280 x 800)

VGA: Intel HD Graphics 3000

Đáp ứng đủ số lượng 5 chiếc cùng lúc phục vụ sự kiện, Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, Không áp dụng cho cá nhân thuê thiết bị này.

Điều kiện thanh toán 100% ngay sau khi bàn giao thiết bị 

tab