Cho thuê màn hình cảm ứng

Cho thuê màn hình cảm ứng

QUý khách thuê màn hình cảm ứng của chúng tôi sẽ được miễn phí vận chuyển lắp đặt cài đặt phần mềm tại Hà Nội

bảng giá thuê tham khảo tại Hà Nội

Thuê 1 ngày: 900,000 đ/máy/ngày

Thuê từ 02 đến 05 ngày: 800,000 đ/máy/ngày

Thuê từ 06 đến 10 ngày: 600,000 đ/máy/ngày

Thuê từ 11 đến 20 ngày: 500,000 đ/máy/ngày

Thuê từ 21 đến 30 ngày: 400,000 đ/máy/ngày

Thuê >30 ngày: 300,000 đ/máy/ngày

 

tab