Cá nhân có thể thuê thiết bị hay không?

Trả lời: Với người đại diện đứng ra thuê thiết bị là cá nhân thì chúng tôi sẽ không thể cho thuê được, ngoại trừ những trường hợp sau đây:

1) Trường hợp 1 là sinh viên muốn thuê máy chiếu để bảo vệ luận án, luận văn, bảo vệ tốt nghiệp ( Trường hợp này không phải đặt cọc)

2) Trường hợp 2 là cá nhân khi muốn thuê thiết bị tại công ty có khả năng đặt cọc tiền mặt bằng giá trị của thiết bị mình muốn thuê.

3) Trường hợp 3 cá nhân đó đã thuê tại công ty của chúng tôi theo danh nghĩa cá nhân trên 5 lần thì sẽ không phải đặt cọc tiền mặt.

Còn vói tất cả các trường hợp khác trên danh nghĩa cá nhân đứng ra thuê thiết bị chúng tôi sẽ không cho thuê thiết bị được

Rất mong quý khách thông cảm. Xin chân thành cảm ơn