Cho thuê điện thoại phục vụ sự kiện tại công ty UBIQUEST

CHOTHUEGIARE  cung cấp dịch vụ cho thuê điện thoại iphone 6 và iphone 7 , samsung note 5, samsung s6 cho công ty UBIQUEST có trụ sở tại TPHCM phục vụ sự kiện ngoài Hà Nội với thời gian 3 ngày .