Cho thuê laptop phục vụ đào tạo tại Bệnh Viện Việt Đức

Trong 4 ngày diễn ra đào tạo với số lượng hơn 50 máy tính dành cho hơn 50 cán bộ tại Bênh viện Việt Đức . quá trình diễn ra tốt đẹp với hệ thống máy tính cấu hình cao đồng bộ, Với cấu hình core i5 ram 8GB chúng tôi tự tin rằng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng