Chưa hết thời gian hợp đồng chúng tôi trả máy trước?

Với những đơn hàng thuê laptop với số lượng dưới 30 máy thì bắt buộc quý khách phải thanh toán đúng như hợp đồng đã ký hai bên. Còn thời gian quý khách trả máy trước thì vẫn phải thanh toán đủ số tiền đã ký trên hợp đồng

Đối với đơn hàng thuê trên 30 laptop với thời gian trên 5 ngày trở lên khi quý khách muốn trả máy sớm thì hai bên sẽ cùng nhau thống nhất mức giảm trừ sẽ là bao nhiều sao cho hợp lý cả hai bên .