Cho thuê laptop DELL Audi A5

Cho thuê laptop DELL Audi A5

+ Cấu hình đáp ứng : Core i5, ram 4Gb, HDD 500GB, LCd 15.6 icnh, DVD

+ Số lượng đáp ứng : đủ 5 chiếc cùng lúc 

+ Tình trạng trong kho: Hiện tại dòng này chúng tôi không còn kinh doanh

+ Thủ tục: Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp thuê làm sự kiện không áp dụng cho việc phục vụ đào tạo hoặc cá nhân thuê laptop dell A5

tab