Cho thuê đồng hồ thông minh

Cho thuê đồng hồ thông minh

Dịch vụ cho thuê đồng hồ thông minh của chúng tôi chỉ áp dụng cho khách hàng thuê phục vụ sự kiện tại Hà Nội, chúng tôi đáp ứng số lượng cho quý khách

Thủ tục : Chỉ cần quý khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu, riêng cá nhân có nhu cầu thuê hiện tại chính sách chúng tôi chưa áp dụng

Giá thuê phụ thuộc vào dòng đồng hồ  và số lượng + số ngày quý khách thuê . Quý khách thuê dòng đồng hồ nào thì báo trước cho chúng tôi ít nhất 5 ngày .

Điều kiện thanh toán: thanh toán 100% ngay sau khi chúng tôi bàn giao thiết bị tại Hà Nội

tab