Cho thuê PC dell T5500

Cho thuê PC dell T5500

+ Cấu hình: Intel 5520 Express Chipset, Ram 8GB, HDD 500GB

+ Miễn phí lắp đặt, miễn phí vận chuyển, miễn phí nhân công trực, miễn phí lioa điện, chuột, miễn phí lắp mạng lan, Giá bao gồm LCD, bàn phím, có hóa đơn VAT

+ Chính sách cho thuê: Chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; không áp dụng đối với cá nhân

+ Thủ tục: phải có hợp đồng thuê máy hoặc đơn đặt hàng có chữ ký và dấu của người đại diện trên pháp luật

+ Thanh toán: đối với cơ quan nhà nước thời hạn thanh toán không quá 30 ngày, đối với các doanh nghiệp tư nhân thì thời hạn thanh toán không quá 10 ngày sau khi kết thúc hợp đồng

 

 

 

 

 

 

tab