Cho thuê laptop phục vụ công việc tại công ty Lazada

Với nhu cầu thuê máy tính sử dụng cho nhân viên trong thời gian dài tại Hà Nội, công ty Lazada đã sử dụng phương án đi thuê ngoài dịch vụ cho thuê laptop của chúng tôi . Với mục đích mang hiệu quả trong công việc cho nhân viên trong thời gian tối thiểu 2 tháng dó đo việc đi thuê laptop để sử dụng sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp . Do đó chúng tôi đã cung cấp dịch vụ với cấu hình mạnh nhất đó là core i5 ram 8Gb tại Hà nội cho công ty Lazada .

Trong quá trình sử dụng nếu có trường hợp bị lỗi thì quý khách gọi cho chúng tôi không quá 180 phút chúng tôi đã có nhân viên kỹ thuật xử lý sự cố cho quý khách nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cho thuê cao nhất tại Hà Nội