Tôi giới thiệu khách hàng thì sẽ được hưởng những gì?

Khi quý vị giới thiệu khách hàng cho chúng tôi thì quyền lợi của quý vị sẽ được hưởng?

- Được hưởng từ 1-5% tổng giá trị hợp đồng 

- Số tiền sẽ được thanh toán ngay sau khi bên khách hàng thanh toán.

- Được hưởng từ 5-6% cho những hợp đồng lần sau với số tiền từ 10 tr/ 1 hợp đồng trở lên.

Rất mong được phục vụ quý khách