Tôi muốn thuê laptop giống nhau giá thế nào?

Với nhu cầu ngày càng cao khi thuê laptop phục vụ hội thảo, đào tạo, tập huấn, quý khách muốn có số lượng laptop giống nhau tất cả chúng tôi sẽ cung ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Khi khách hàng có nhu cầu về laptop giống nhau quý khách vui long báo trước lịch khoảng từ 10-15 ngày trước khi diễn ra để chúng tôi chuẩn bị số lượng máy laptop giống nhau. Còn với những hợp đồng báo quá ngắn chúng tôi sẽ không đảm bảo máy laptop sẽ được giống nhau.

Rất mong được hợp tác cùng quý khách