Yêu cầu gửi báo giá như thế nào?

Với những khách hàng ngại gọi điện hay chát thì quý khách có nhiều cách để yêu càu chúng tôi gửi báo giá tới quý khách hàng như sau:

Một là quý khách gửi trực tiếp yêu cầu của mình qua hòm thư điện tử: chothuegiare@gmail.com

Hai là: Chát qua công cụ chát được tích hợp trên hệ thống website của chúng tôi

Ba là có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi

Bốn là có thể chát qua Zalo cho chúng tôi

Năm là Chát quá Skype đến chúng tôi

Sáu là có thể chát quá Facebook chothuegiare của chúng tôi

Rát nhiều phương thức để quý khách có thể gọi cho chúng tôi và liên hệ thông qua các kênh khách nhau